اموزش کسب درامد از اینترنت

اموزش کسب درامد از اینترنت

کسب درامد اینترنتی

فرآيند نانو پودرهاي آلومنيا و زيركونيا و به هم فشردن آنها

فرآيند نانو پودرهاي آلومنيا و زيركونيا و به هم فشردن آنها

چكيده آلومنيا تقويت شده با مگنزيا و پودرهاي نانوي زيركونيا تقويت شده با اتيريا به صورت مصنوعي با استفاده از ساكروز به عنوان عامل چلاتين و مواد از پيش تهيه شده اند محلول هاي آبي نيترات آلومينيوم، نيترات منيزيم، نيترات استيريوم و نيترات زيركونيل توليد مي شوند. پارامترهاي ...

4,000 تومان

طيف سنجي نشري قوس و جرقه

طيف سنجي نشري قوس و جرقه

 مقدمه در منابع قوس و جرقه تقريباً امكان برانگيختن همه عناصر پايدار در جدول تناوبي وجود دارد. تخليه قوس و جرقه به عنوان منابع برانگيختگي از دهه 1920 براي طيف سنجي نشري وكيفي و كمي استفاده شده است. بسياري از پيشرفت هاي نوين برانگيختگي قوس و جرقه در طي سالهاي جنگ، دهه 1940 به ...

5,000 تومان

اكسايش كننده ها و عملكرد آنها

-1- پتاسيم پر منگنات بعنوان اكسنده در شيمي آلي :] 1 [ بيش از يك قرن است كه پتاسيم پر منگنات بعنوان عامل اكسنده انعطاف پذير و قـــوي در شرايط اسيدي ،قليايي ، و خنثي بكار گرقته مي شود. يون چهار وجهي پر منگنات با پيونــد Πگسترده در شرايط خنثي و كمي قليايي پايدار است.اما در حضور يون ...

3,500 تومان

پيدايش علم شيمي و بعضي اصطلاحات آن

پيدايش علم شيمي و بعضي اصطلاحات آن

ماده در آغاز قرن بيستم يكي از مهمترين اصطلاحات در شيمي اتم است كه بعنوان جزء لاينفك ماده هميشه مورد بحث و تحقيق شيميدانان بوده است. حال در اين مورد خاص ديدگاه هاي موجود درباره ماده را در آغاز قرن بيستم بررسي مي كنيم. دانشمندان اين زمان، هر وقت كه نمي توانستند نتايج آزمايشها ...

5,000 تومان

كاربرد كاتاليزورهاي متخلخل در صنايع شيميايي

كاربرد كاتاليزورهاي متخلخل در صنايع شيميايي

  موضوع :   ديناميك انتقال جرم، چند جزئي با واكنش پيچيده در يك كاتاليزور اسفنجي       خلاصه همانند سازي عددي واكنش تغيير آب و گاز، در يك كاتاليزور صنعتي انجام مي‌گيرد. تجزيه و تحليل اين سيستم روي تاثيرات چند جانبه انتقال جرم ذرات دروني و واكنش كاتاليزور ...

4,500 تومان

مقایسه چگالی حالت هادر نیم رساناهای سه، دو، یک و صفر بعدی

مقایسه چگالی حالت هادر نیم رساناهای سه، دو، یک و صفر بعدی

مقدمه: محققان زیادی در سراسر جهان، به مطالعه­ی نظری و آزمایشگاهی خواص ريزساختارهاي اشتغال دارند. اگرچه حجم گزارش­ها از دستاوردهای آزمایشگاهی در مقایسه با تحقيقات بنيادي بسیار بیشتر است امّا با در اختیار گرفتن کامپیوترهای با قدرت پردازش بالا، مطالعات نظری در مورد ...

3,500 تومان

تخمين توابع ترموديناميكي محلولهاي مائي (نظري- تجربي)

پارامتر حلاليت و كسر حجمي مي‌باشد كه طبق رابطه زير ارائه مي‌گردد. (4-52) (4-53) گرماي تبخير است (4-54) (4-55) مدل براملي (Bromley) براملي ]161[ يك مدل تجربي كه بسيار ساده بود ارائه داد. اين مدل قابل اعمال تا غلظتهاي حدود 6 مولال محلول الكتروليت قوي مي‌باشد و اين مدل تنها داراي يك ...

5,000 تومان

تحقیق ساخت محلولها

تحقیق ساخت محلولها

1- محلولهاي بافري: 1-1- محلول بافر A : اين محلول ، بافر تريس بازي با غلظت mM 50 ،‌8/5=PH مي باشد كه از محلول استوك آن ،‌با غلظت mM200 به طريقة زير تهيه شد: مقدار g22/24 تريس بازي وزن شد و با ml800 آب مقطر در يك بشر يك ليتري مخلوط شد. PH اين محلول با استفاده از محلول Hcl ،‌37% تا 8/5= pH پائين آورده ...

2,500 تومان

اثر اتیلن تتراسین (Trien) روی فلوتاسیون یون Ni2+, Cu2+

اثر اتیلن تتراسین (Trien) روی فلوتاسیون یون Ni2+, Cu2+

- چکیده فلوتاسیون یون یک فرایند تفکیک شامل جذب یک ماده فعال و کانتریون و در حد فاصل محلول آبی / هواست. که برای حذف یون های فلز سنگین سمی از محلول دی آبی رقیق، فوق العاده است. ما در اینجا اثر گیماند لیت ساز عصبی و Trien را روی فلوتاسیون یون کاتیون دبی با دودکیل سولفات DS و به صورت ...

2,500 تومان

استخراج كيتين از پوسته ميگو و استفاده از كيتين براي جدا كردن يون منگنز(VII)

استخراج كيتين از پوسته ميگو و  استفاده از كيتين براي جدا كردن يون منگنز(VII)

فهرست - مقدمه................................. 1 - چكيده ................................ 2 - كيتين چيست؟........................... 3 - ساختار شيميايي و خواص كيتين........... 5 - روش استخراج كيتين از پوشه سخت پوستان.. 9 - تصاوير برخي سخت پوستان................ 10 - كاربردهاي كيتين....................... 12 - پارامترهاي اقتصادي توليد.............. 23 - ...

4,000 تومان

کسب درامد اینترنتی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما