اموزش کسب درامد از اینترنت

اموزش کسب درامد از اینترنت

کسب درامد اینترنتی

امار وزن 25 دانش آموز كلاس

امار وزن 25 دانش آموز كلاس

امار وزن 25 دانش آموز كلاس   -وزن 25 دانش آموز كلاس دوم دبستان به شرح زير است : جدول فراواني آن شامل : 1)فراواني مطلق - فراواني نسبي - درصد فراواني نسبي - فراواني تجمعي و درصد فراواني تجمعي را بنويسيد .(با فاصله ي طبقات ) 2)نمودار هيستوگرام - ميله اي - ساقه و برگ و جعبه اي آنها را ...

5,000 تومان

پروژه امار توزيع سني 50 نفر در جدول

پروژه امار توزيع سني 50 نفر در جدول

پروژه امار توزيع سني 50 نفر در جدول   -توزيع سني 50 نفر در جدول زير داده شده است . مطلوبست : ، ، و و و CV و نمودارهاي ميله اي و دايره اي آنها . ميله اي و دايره اي آنها .   28 26 24 22 20 X سن 3 7 30 6 4 F فراواني جواب : ابتدا ميانگين را به دست مي آوريم ...

1,000 تومان
200 تومان

نمرات یک دانش اموز+رسم نمودار

نمرات یک دانش اموز+رسم نمودار

نمرات یک دانش اموز+رسم نمودار   قسمتی از متن............. يك دانش آموز   داده ها: 17-11-14-5/11-15-20-1-17-9-18-5/8-5/4-5-9-8-5/12 12-11-5/2-9-6-7-19-17-3-1-5/1-7-19-12-11-7-3-0-14 13-11-18-19 كمترين داده - بيشترين داده = دامنه تغييرات R = 20 - 0 = 20 C =4 فاصله طبقات 20/ 4 = 5طبقه يا دسته جدول توزيع فراواني: 1-حدود دسته 2-خط و نشان ...

8,000 تومان

جدول فراوانی نمرات درس ریاضی 25 دانش آموز

جدول فراوانی نمرات درس ریاضی 25 دانش آموز

  توضيح در رابطه با نمودار ها:   نمودار ساقه و برگ: براي رسم نمودار ساقه و برگ ابتدا يک جدول فرعي رسم کرده وسپس در قسمت ساقه از کوچکترين و بزرگترين دهگان را به ترتيب از بالا تا پايين مي نويسيم سپس يکان هر داده را در قسمت برگ مقابل دهگان آن مي نويسيم. بعد از تکميل شدن جدول ...

8,000 تومان

بررسي حدود 20 نفر از جامعة بالا را در نظر بگيريد جدول فراواني سني آنها را تشكيل دهيد

بررسي حدود 20 نفر از جامعة بالا را در نظر بگيريد جدول فراواني سني آنها را تشكيل دهيد

بررسي حدود 20 نفر از جامعة بالا را در نظر بگيريد جدول فراواني سني آنها را تشكيل دهيد   موضوع : بررسي سني جامعه خارج از مدرسه كه شما در طي روز با آن هاسر و كار داريد و اعضاي خانواده ، فاميل ، همسايگان ، مغازه داران ، راننده سرويس و غيره براي اين بررسي حدود 20 نفر از جامعة بالا را ...

8,000 تومان
7,200 تومان

چند درصد از دانش آموزان تصمیم دارند در رشته ي رياضي فيزيك تحصیل کنند

چند درصد از دانش آموزان تصمیم دارند در رشته ي رياضي فيزيك تحصیل کنند

چند درصد از دانش آموزان تصمیم دارند در رشته ي رياضي فيزيك تحصیل کنند+با رسم نمودار مقدمه هدف از انجام اين بررسي آماري، اينكه دريابيم: «چند درصد از دانش آموزان سال اول دبيرستان مدرسه اهل البيت تصميم دارند در رشته ي رياضي- فيزيك تحصيل كنند» موضوع مورد مطالعه: ميزان ...

10,000 تومان

کسب درامد اینترنتی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما