اموزش کسب درامد از اینترنت

اموزش کسب درامد از اینترنت

کسب درامد اینترنتی

بررسی کندانسور


بررسی کندانسور

بررسی کندانسور

فصل اول-عملکرد کندانسور ،شرايط کاري ،مواد و آلياژهاي بکار رفته در آن1

1-1- تعريف و دلايل لزوم کندانسور در نيروگاه1

1-2- انواع سيستم خنک کننده 3

1-3- انواع کندانسور4

1-3-1- کندانسورهاي تماس مستقيم5

1-3-2- کندانسورهاي سطحي يا تماس غير مستقيم9

1-3-2-1- کندانسورهاي تماس غير مستقيم خنک کننده با هوا9

1-3-2-2-کندانسورهاي سطحي آب وبخار10

1-4- شرايط کاري آب وبخار12

1-4-1- شرايط کاري سمت آب12

1-4-1-1- اکسيژن13

1-4-1-2- گاز کربنيک14

1-4-1-3- گاز کلر14

14 PH1-4-1-4- تاثير

1-4-1-5- نمکهاي محلول15

1-4-1-6- ميکرو ارگانيسمها15

1-4-2- شرايط کاري سمت بخار16

1-4-2-1- اکسيژن16

1-4-2-2- آمونياک17

1-4-2-3- رسانايي يا هدايت الکتريکي18

1-5- آلياژها و مواد بکار رفته در کندانسورهاي سطحي آب و بخار18

فصل دوم- انواع خوردگي در کندانسورهاي سطحي25

2-1- خوردگي سايشي25

2-1-1- حمله ورودي26

2-1-2- خوردگي سايشي بوسيله جاگيري اجسام خارجي28

2-1-3- خردگي سايشي موضعي بوسيله ارتعاش مواد خارجي30

2-1-4- سايندگي ماسه31

2-1-4-1- اثر مقدار ماسه بر خورگي برنج آلومينيوم در آب دريا33

..34NaCl3% 2-1-4-2- اثر قطر ماسه بر ميزان خوردگي برنج آلومينيوم در محلول

2-1-4-3- اثر مقدار آهن آلياژي بر مقاومت سايندگي ماسه در آب دريا35

2-1-5- تصادم36

2-2- خوردگي گالوانيک36

2-3- خوردگي حفره‌اي و شکافي38

2-3-1- عوامل موثر بر خوردگي حفره اي40

2-3-1-1- اثر ترکيب آلياژ ها40

41PH 2-3-1-2- اثر

2-3-1-3- اثر سولفيد42

2-3-1-4- اثر سرعت جريان43

2-3-1-5- اثر کلر46

2-4- آلياژ زدايي يا جدايش انتخابي47

2-5- خوردگي تنشي48

2-6- خوردگي ميکروبي48

2-7- خوردگي سمت بخار49

فصل سوم- روشهاي پيشگيري از خوردگي ، روشهاي نشت يابي و تمييز کاري در

کندانسور هاي سطحي51

3-1- کنترل شيميايي آب خنک کن53

3-1-1- کنترل رسوب53

و کلر زني54PH 3-1-2- کنترل

3-1-3- بازدارنده ها54

3-1-3-1- بازدارنده هاي بر پايه فسفات55

3-1-3-2- بازدارنده بر پايه روي57

3-1-3-3- بازدارنده پلي فسفات/روي58

3-1-3-4- بازدارنده مرکايتوبنزو تبازول58

3-1-3-5- بازدارنده سولفات آهن59

3-2- حفاظت کاتدي59

3-3- رنگ و پوشش61

3-4- انتخاب آلياژ مناسب62

3-5- روشهاي نشت يابي63

3-5-1- تايين رسانايي65

3-5-2- اندازه گيري اکسيژن65

3-6- روشهاي تعيين محل نشتي66

3-7- روشهاي تمييزکاري کندانسور68

3-7-1- تمييزکاري سمت آب68

3-7-2- تمييزکاري سمت بخار71

فصل چهارم- تاثير خوردگي کندانسور در بهره برداري نيروگاه هاي کشور74

4-1- مشکلات خوردگي کندانسور در نيروگاه هاي کشور74

4-1-1- نيروگاه بندر عباس (آب خنک کن : دريا75

4-1-2- نيروگاه تبريز (آب خنک کن : چاه76

4-1-3- نيروگاه رامين (آب خنک کن : رودخانه81

4-2- تاثير خورگي و نشتي کندانسور بر روي قسمتهاي ديگر84

4-3- خسارتهاي اقتصادي86

مراجع


مبلغ قابل پرداخت 25,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۵ آذر ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 586

برچسب های مهم

کسب درامد اینترنتی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما