اموزش کسب درامد از اینترنت

اموزش کسب درامد از اینترنت

کسب درامد اینترنتی

مقاومت به خوردگي براي 3 نوع فولاد ميكروآلياژي و 2 نوع فولاد ساده تقويت شده


مقاومت به خوردگي براي 3 نوع فولاد ميكروآلياژي و 2 نوع فولاد ساده تقويت شده

67صفحه

چكيده :

در اين پروژه مقاومت به خوردگي براي 3 نوع فولاد ميكروآلياژي و 2 نوع فولاد ساده تقويت شده ارزيابي مي شود . فولاد ميكروآلياژ محتوي غلظتي از كرم و مس و فسفر به مقدار كم مي باشد . كه گران و مهم تر از كاربرد فولاد معمول تقويت شده مي باشد. مقدار فسفر فولاد ميكروآلياژ از مقداري كه استاندارد ASTM‌ اجازه مي دهد تجاوز مي كند و ديگر فولاد ميكروآلياژي ما محدودة نرمالي از فسفر را دارا مي باشد. اين 3 نوع فولاد ميكروآلياژي ، يكي از فولادهاي معمولي عمليات حرارتي پذيرند كه توسط پروسه هاي دمايي به شكل كوئينچ كردن و تمپر كردن برروي فولاد كه مستقيماً پس از نورد مي‌باشدو برروي ديگر فولاد معمولي نورد گرم انجام شده است .در مطالعه اين پروژه متوجه مي شويم كه خورده شدن فولاد ميكروآلياژي فقط نصف سرعت خوردگي فولاد تقويت شده معمولي مي باشد. اگر فولادها پوشش هاي epoxy داشته باشند كاهش نرخ نسبي خوردگي تا يك دهم مي باشد .

در اين پروژه آزمايش هاي سريع‌اي بر روي فولادها انجام مي شود ، پتانسيل خوردگي،ماكروسل خوردگي و 3 آزمايشBench scale :

Southern Exposure وCracked Beam و G109. براي ارزيابي فولاد از پتانسيل خوردگي و سرعت خوردگي استفاده مي‌‌كنيم. براي خاصيت مكانيكي فولاد از آزمايش هاي خمشي و كشش استفاده مي كنيم . نتايج نشان مي دهد كه پتانسيل خوردگي اين 5 فولاد تقريباً تمايل يكساني به خورده شدن دارند . در آزمايش Bench – Scale فولاد ميكروآلياژ با محتوي فسفري منظم (CRT ) پايين‌ترين خسارت خوردگي را از خود نسبت به فولاد معمولي نشان مي دهد .

اگرچه در آزمايش G109 فولاد CRT مقاومت به خوردگي بيشتري از خود نسبت به فولاد ساده نشان ميدهد . در آزمايش Cracked beam بعد از 70 هفته فقط 4% خسارت خوردگي در فولاد معمولي داريم . در آزمايش Southern exposure فولاد CRT نسبت به فولاد معمولي از يك دوره مناسب11% خسارت خوردگي داريم .

خاصيت مكانيكي فولاد ميكروآلياژي مشابه ديگر فولادهاي ساده مي باشد و فسفر زياد تأثيري روي خاصيت مكانيكي ندارد.


فهرست مطالب

عنوان ....................................... صفحه

چكيده........................................

فصل اول: مقدمه

1-1-تعريف خوردگي ...........................

2-1-محيط هاي خورنده..........................

3-1- فولادهاي كم آلياژ........................

1-3-1-اثرات افزودني هاي ميكروآلياژ كننده ....

2-3-1-انواع گوناگون فولادهاي فريت - پرليت ميكروآلياژ شده

1-2-3-1-فولادهاي ميكرو آلياژ شده وانادييم ....

2-2-3-1-فولادهاي ميكروآلياژ شده نيوبيوم.......

3-2-3-1-فولادهاي ميكروآلياژ شده وانادييم_نيوبيوم

4-2-3-1-فولادهاي ميكروآلياژ شده موليبدن _نيوبيوم

5-2-3-1-فولادهاي ميكروآلياژشده وانادييم_نيتروژن

6-2-3-1-فولادهاي ميكروالياژشده تيتانيوم......

7-2-3-1-فولادهاي ميكروآليژ شده نيوبيوم_تيتانيوم

8-2-3-1-فولادهاي ميكرو آلياژ شده تيتانيوم_وانادييم

فصل دوم : مروري بر منابع

1-2- خوردگي فولاد در بتن.....................

2-2- روش هاي نمايش ‌خوردگي....................

1-2-2- پتانسيل خوردگي .......................

2-2-2- سرعت خوردگي ماكروسل...................

3-2-2- مقاومت پلاريزاسيون ....................

3-2- آزمايش هاي خوردگي.......................

1-3-2- آزمايش هاي ارزيابي سريع ..............

2-3-2- آزمايش Bench – Scale.....................

4-2- روش كار.................................

5-2- فولاد تقويت شده ........................

6-2- آزمايش ارزيابي سريع ....................

1-6-2- ‌شرح آزمايش ...........................

1-1-6-2- آزمايش پتانسيل خوردگي ..............

2-6-2- خاصيت نمونه هاي آزمايش ...............

3-6-2- برنامه آزمايش ........................

7-2- آزمايشات Bench – Scale....................

1-7-2- روش آزمايشات .........................

1-1-7-2- Southern Exposure......................

2-1-7-2- نمونه Cracked beam....................

3-1-7-2- نمونه ASTM G109.....................

4-1-7-2- روش كار آزمايش هاي Southern Exposure و Cracked Beam

5-1-7-2- روش آزمايش ASTM G109................

2-7-2- آماده سازي نمونه هاي آزمايش ..........

3-7-2- موادهاي مورد نياز ....................

8-2- آزمايش مكانيكي ........................

9-2 - آزمايشات ارزيابي سرعت..................

1-9-2- آزمايش پتانسيل خوردگي ................

2-9-2- آزمايش خوردگي ماكروسل.................

10-2- آزمايشات Bench- Scale.....................

1-10-2- آزمايش Southern Exposure................

2-10-2- آزمايش هاي Cracked beam ................

3-10-2- آزمايش هاي ASTM G109 .................

4-10-2- مشاهده و نمايش نمونه ها .............

11-2- آزمايش هاي مكانيكي....................

فصل سوم: نتيجه گيري و پيشنهاد

1- نتايج.....................................

2- پيشنهاد...................................

3- خلاصه .....................................

منابع و مآخذ


مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۱ آذر ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 351

کسب درامد اینترنتی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما