اموزش کسب درامد از اینترنت

اموزش کسب درامد از اینترنت

کسب درامد اینترنتی

مقاله مهاجرت در کاهش جمعيت


مقاله مهاجرت در کاهش جمعيت

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه................................

فصل اول 1- طرح تحقيق

1-1- بيان مسئله .....................

1-2- اهميت موضوع تحقيق ..............

1-3- هدف هاي تحقيق ..................

1-3-1- اهداف كلي ....................

1-3-2- اهداف تحقيقي .................

1-4- پرسش‌هاي اصلي تحقيق .............

1-5- پيش فرض ها و فرضيه‌هاي اصلي تحقيق

1-6- پيشينه تحقيق ...................

1-6-1- سوابق پژوهشي .................

1-7- قلمرو تحقيق ....................

1-7-1- قلمرو مكاني ..................

1-7-2- قلمرو زماني ..................

1-8- روش تحقيق ......................

1-8-1- معرفي روش تحقيق ..............

1-8-2- جامعه آماري ..................

1-8-3- روش نمونه‌گيري ................

1-8-4- شيوه گردآوري اطلاعات ..........

1-8-5- ابزار گردآوري اطلاعات .........

1-8-6- شيوه‌هاي تجزيه و تحليل يافته‌ها.

1-9- محدوديت‌هاي پژوهشي ..............

فصل دوم

چارچوب نظري پژوهش ...................

مهاجرت ..............................

مهاجرت هاي روستايي و پيامدهاي آن ....

ديدگاه‌هاي عمده مهاجرتي ..............

1- ديدگاه اقتصادي ...................

2- ديدگاه اجتماعي ...................

3- ديدگاه سياسي .....................

4- ديدگاه سيستمي ....................

نظريه‌هاي مهاجرتي ....................

نظريه روانشناسي .....................

نظريه لاري ماستاد.....................

نظريه اورت. س. لي....................

نظريه زيف يا جاذبه‌هاي مهاجرتي .......

نظريه آرتو- لوئيس ...................

نظريه تو دارو .......................

نظريه بايري .........................

نگرش‌هاي جهاني به تعاريف و مفاهيم شناخت شهر از روستا

ويژگيهاي روستايي در برابر ويژگيهاي شهري

شهر و مهاجرتهاي روستايي .............

تغييراتي كه در وضعيت اجتماعي، اقتصادي و سياسي مهاجران و جامعه بوجود

مي آيد ..............................

عدم توسعه كشاورزي و مهاجرتهاي روستايي

اكوسيستم شهري و اكولوژي فقر شهري ....

نظريه هاي موجود در زمينه شهر گرايي در كشورهاي جهان سوم

علل مهاجرتهاي روستايي به شهر ........

شهرنشيني و تغييرات فرهنگي ...........

نظريه پيتر ماركوز در برابر نظريه‌ دوگانگي شهر

نظريه‌هاي سنتي و تفاوتهاي بين جامعه روستاي و شهري

اكولوژي اجتماعي شهرها- جغرافيايي اجتماعي شهرها

مفاهيم و ارزشهاي اكولوژي شهري .......

جمعيت ...............................

محيط ................................

جدايي گزيني اكولوژيكي ...............

عوامل محيطي .........................

عوامل انساني ........................

فصل سوم

نظريات اكولوژيكي جرائم شهري .........

خشونت هاي شهري ......................

مطالعه خشونت‌هاي شهري از ديد اكولوژيت‌ها

اكولوژي اجتماعي خشونت هاي شهري ......

تحول شتابان جمعيت شهرها .............

مقايسه شهر و روستا از ديدگاه آسيب‌شناسي

كودكان خياباني ......................

تخصيص بودجه براي آنان ...............

مشكلات جمع‌‌آوري كودكان خياباني ........

مشخصات كودكان خياباني ...............

عوامل مؤثر در گسترش پديده............

بررسي وضعيت كودكان خياباني...........

مجرميت و بزهكاري ....................

ويژگيهاي جمعي .......................

جوانان بزهكار .......................

عوامل بزهكاري كودكان و نوجوانان .....

اثر فقر در كجرويها ..................

تأثير مسكن در بزهكاري نوجوانان ......

ساكنان منزل .........................

وضع ظاهري منزل ......................

ارزش مسكن ...........................

طبع مسكن ............................

تحقيقات در شيكاگو....................

منطقه مسكوني و نوع مسكن .............

همسايگان و نقش جرم زائي آنان ........

بزهكاري گروهي و ارتكاب جرم سازمان يافته

تبهكاري گروهي در تهران ..............

وضعيت جرم و جنايت در كشور ...........

جرم و جنايت در شهر تهران ............

گفتگوي اجتماعي با دكتر كيانوش‌ هاشميان

انواع جرم............................

جرم و بزه (تعاريف، مفاهيم، ديدگاهها)

تعريف جرم از منظر جامعه شناسي .......

انواع بزه بهمراه نمودارها ...........

مجرمين اتفاقي و حرفه‌اي ..............

تبيين انحراف و نظريات مختلف دربارة آن

تئوري زيست شناختي انحراف ............

1- تئوري لوبروزو ....................

2- تئوري دي توليو ...................

3- به كين برگ .......................

تعارض بين سه لايه شخصيت ..............

هاني ايزنگ ..........................

تبيين‌هاي جامعه شناختي ...............

رفتارهاي انحرافي از ديد مرتن ........

ادوين ساترلند .......................

نظريه معاشرتهاي ترجيحي ساترلند ......

نظريه پيوند افتراقي ساترلند ........

نظريه انتقال فرهنگي شاد و وملكي (نظريه مكتب شيكاگو)

فصل چهارم

سياستهاي مهاجرتي و برنامه‌ريزي شهري ..

آينده‌نگري شهرنشيني و مهاجرت .........

پيشگيري جرائم و شهرنشيني ............

پيشگيري از جرم ......................

اهميت شهرنشيني در ارتكاب جرم ........

مبارزه با بزهكاري ...................

سياست پيشگيري ..........................

پيشگيري موضعي .......................

پيشگيري اجتماعي .....................

پيشگيري هماهنگ ......................

نقش مأمورين انتظامي در پيشگيري از جرائم

راهكارهايي براي پيشگيري .............

رهنمودهاي سازمان ملل متحد براي پيشگيري از بزهكاري نوجوانان ............................

معيارهاي يك جامعه سالم ..............

شناسنامه تهران ......................

شهر تهران ...........................

تاريخچه و تحولات شهرنشيني در تهران ...

تهران بزرگ ..........................

وضعيت آب و هوا ......................

مشخصات جمعيت تهران ..................

جغرافياي انساني .....................

سواد تهراني‌ها .......................

اقتصاد تهران ........................

فصل پنجم

تجزيه و تحليل موضوع .................

فصل ششم

جمع بندي، نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد .

 


مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ آذر ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 497

برچسب های مهم

کسب درامد اینترنتی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما