اموزش کسب درامد از اینترنت

اموزش کسب درامد از اینترنت

کسب درامد اینترنتی

نقد و تفسير داستانهاي تمثيلي هدايت و آل احمد


نقد و تفسير داستانهاي تمثيلي هدايت و آل احمد

 
   

چكيده:

هدف از نگارش اين رساله به دست ‌دادن روشي براي تفسير روايات تمثيلي ادب فارسي است.

پس از آوردن مقدمه اي در باب دلالت هاي حقيقي و مجازي كلام، فصل اول درباره ي تمثيل از ديدگاه بلاغت قديم و نقد ادبي جديد، انگيزه هاي بيان تمثيلي و مقايسه ي آن با بيان رمزي آورده شده است. فصل دوم مروري بر ويژگي هاي بنيادين قصه ها و تطبيق عناصر داستان هاي منتخب در اين رساله با اين ويژگي هاست و سرانجام در فصل هاي سوم تا پنجم داستان « آب زندگي» نوشته‌ي صادق هدايت و «سرگذشت كندوها» و « نون القلم» نوشته ي جلال آل احمد تفسير تمثيلي شده اند. در جريان تفسير داستان ها،. جهان بيني و افكار نويسنده.، آرا و انديشه هاي او كه در ديگر آثارش منعكس شده و نيز شرايط اجتماعي و سياسي زمان نگارش داستان لحاظ شده است.

 
 

 


پيش گفتار

 

پيش از شروع مراحل اداري و آموزشي، نيت نويسنده ي اين رساله آن بود كه گذري كلي بر تمثيل هاي امروز ادب فارسي داشته باشد و به انگيزه هاي تمثيل گرايي و روي آوردن داستان نويسان معاصر به افسانه هاي تمثيلي بپردازد. براي حصول اين مقصود لازم بود كه بر تاريخ ادبيات معاصر نظري بيندازيم و مقاطعي از زمان را كه تراكم افسانه هاي تمثيلي در آن ها بيشتر از دوره هاي ديگر بود، مشخص كنيم. به همين منظور در ابتدا از هر يك از اين مقاطع زماني يكي دو داستان انتخاب و به شوراي محترم استادان گروه زبان و ادب فارسي پيشنهاد شد. اين داستان ها در طرح اوليه ي رساله عبارت بودند از :« ماهي سياه كوچولو» ( صمد بهرنگي )، «مهره ي مار» ( م.ا. به آذين)، «اسائه ي ادب» ( صادق چوبك )، « آب زندگي» ( صادق هدايت )،«سرگذشت كندوها» و «نون و القلم » ( جلال آل احمد ) . اما پس از مشورت استادان گرامي و طبق نظر و صلاح ديد ايشان، تنها سه داستان «آب زندگي»، «سرگذشت كندوها»، و « نون و القلم» براي نقد و بررسي انتخاب شد. بنابراين عنوان رساله از «بررسي تمثيل هاي معاصر» به «نقد و بررسي تمثيل هاي هدايت و آل احمد» تغيير يافت.

در تفسير داستان هاي منتخب، انديشه ها و عقايد فرهنگي ، اجتماعي و سياسي نويسندگان آن ها در نظر گرفته شده و داستان ها جزيي از فضاي فكري نويسندگان تلقي شده اند. اما قصد نگارنده ي رساله به هيچ وجه ارزيابي و ارزش گذاري بر عقايد اين داستان نويسان نيست و سعي او تنها در جهت ترسيم اين فضاي فكري پيش روي خواننده است.

در نقد و بررسي و تفسير داستان ها از روش واحدي پيروي نشده و نگارنده خود را موظف به رعايت چارچوب ثابت و غير قابل تغييري ندانسته است. روش نويسنده‌ي رساله و طرز برخورد او با هر داستان نسبت به عناصر برجسته و مهم داستان ها تغيير كرده و در هر فصل صورت ديگري به خود گرفته است. خواننده ي رساله اگر پيش از آن، داستان هاي مورد بحث را خوانده باشد، اين روش متغير را از طرف نگارنده خواهد پذيرفت.

 
   

 

 
 
 


فهرست مطالب

مقدمه...................................... 1

فصل اول: تمثيل............................. 4

1-تمثيل در حوزه ي بلاغت..................... 4

2- روايت هاي تمثيلي........................ 8

2-1- تمثيل از ديدگاه نقد ادبي معاصر.... 8

2-2- ساختار روايي تمثيل................ 10

2-3- انواع روايت هاي تمثيلي............ 11

2-3-1- افسانه‌ي تمثيلي.............. 11

2-3-2- حكايت اخلاقي................. 12

2-3-3- تمثيل رمزي.................. 13

2-4- تقسيم بندي ديگر................... 14

2-5- انواع تمثيل از نظر موضوع.......... 15

3- ضرورت بيان تمثيلي....................... 16

 

3-1- ترس و احتياط...................... 16

   

3-2- حفظ راز از نااهل.................. 17

3-3- مصلحت............................. 17

3-4- تأثيرگذاري بيشتر، جلب توجه و برانگيختن دقت18

3-5- تعليم و عيني كردن مفهوم ذهني...... 18

4- ضرورت تمثيل گرايي در كتب آسماني......... 18

5- داستان تمثيلي ، داستان رمزي و بهره گيري از نماد 21

5-1- نگاهي ديگر به داستان تمثيلي....... 21

5-2- داستان رمزي....................... 23

5-3- مقايسه‌ي بيان رمزي و بيان تمثيلي... 25

5-4- جايگاه نماد در روايات تمثيلي و رمزي28

6- تمثيل و عدم واقعيت...................... 32

7- تمثيل در ادبيات داستاني معاصر........... 33

فصل دوم :‌بررسي داستانهاي «آب زندگي » ، «سرگذشت كندوها» و «نون والقلم» بر بنياد عمده ترين ويژگي هاي قصه ها 36

هفت

1- خرق عادت................................ 37

عنوان

شماره ي صفحه

2- پيرنگ ضعيف.............................. 38

3- شخصيت ها و شيوه‌ي شخصيت پردازي........... 39

فصل سوم : تفسير تمثيلي داستان «آب زندگي » . 44

1- شرايط سياسي و اجتماعي در زمان نگارش داستان 44

2- تفسير داستان............................ 45

فصل چهارم: تفسير تمثيلي داستان «سرگذشت كندوها» 55

1- سرگذشت نفت.............................. 56

2- تفسير داستان............................ 58

2-1- سرگذشت كندوها (نظري برداستان)..... 58

2-2- تفسير داستان با تفكيك عناصر و اجراي اصلي 59

2-2-1- ولايت زنبورها................ 61

2-2-2- عسل.......................... 61

2-2-3- بلا........................... 62

2-2-4- خواب زمستاني................. 63

هشت

2-2-5- تصميم كمندعلي بك............. 63

عنوان

شماره ي صفحه

2-2-6- مورچه هاي قرمز............... 64

2-2-7- جلسه‌ي گيس سفيدها............. 64

2-2-8- پرواز زنبورها................ 66

2-3- نقد و نظر......................... 66

فصل پنجم : تفسير تمثيلي «نون و القلم»...... 69

1- مهمترين جنبش چپ گراي معاصر.............. 70

2- ماجراي يك شكست (نظري بر داستان)......... 72

3- تفسير داستان............................ 73

3-1- حكومت قلندرانه.................... 74

3-2- هونگ هاي برنجي.................... 77

3-3- دو ميرزا بنويس.................... 79

3-4- فرجام كار......................... 82

3-5- از دم در مسجد جامع تا ارگ حكومتي.. 83

4- نقد ونظر................................ 84

پا نوشت.................................... 86

 

فهرست منابع و مآخذ


مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ آذر ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 747

برچسب های مهم

کسب درامد اینترنتی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما