اموزش کسب درامد از اینترنت

اموزش کسب درامد از اینترنت

کسب درامد اینترنتی

مقاله تأثير اجراي سيستم پنج اس بر بهره‌وري شركتهاي


مقاله تأثير اجراي سيستم پنج اس بر بهره‌وري شركتهاي

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

فصل اول..................................... 1

1-1- مقدمه................................ 2

2-1- بيان ضرورت تحقيق..................... 3

3-1- موضوع تحقيق.......................... 5

4-1- بهره‌وري در ايران..................... 6

5-1- لزوم توجه به بهره‌وري در ايران........ 7

6-1- سازمان بهره‌وري ملي ايران............. 8

7-1- بهره‌وري در صنايع كشور و صنعت خودرو... 9

8-1- شواهد پايين بودن بهره‌وري در ايران و نازل بودن اكثر عوامل مرتبط با پنج‌اس.............................................. 10

9-1- تاريخچه پنج‌اس........................ 11

10-1- اهميت موضوع تحقيق................... 12

11-1- نوع تحقيق........................... 13

12-1- قلمرو تحقيق......................... 14

13-1- فرضيات تحقيق........................ 15

14-1- تعريف متغير مستقل و وابسته.......... 15

15-1- واژه هاي كليدي مورد استفاده......... 16

فصل دوم..................................... 17

1-2- بهره‌وري به عنوان يك نظريه جامع....... 18

2-2- مفهوم عام بهره‌وري.................... 18

3-2- مولفه هاي بهره‌وري.................... 20

4-2- اهميت موضوع.......................... 24

5-2- تاريخچه بهره‌وري...................... 26

6-2- روشهاي ارتقاء بهره‌وري................ 33

1-6-2- الگوي ماهواره‌اي.................. 33

2-6-2- سيستم (PRICE)...................... 34

3-6-2- مدل وروم (Vroom)................... 39

عنوان صفحه

 

7-2- شيوه هاي تحليل بهره‌وري............... 40

8-2- فنون بهبود بهره‌وري................... 40

1-8-2- بهبود بهره‌وري ارزش افزوده از طريق مديريت مالي 43

2-8-2- رويكرد سينك كيفيت در بهره‌وري Sink.. 44

3-8-2- چرخه بهره‌وري..................... 46

4-8-2- روش نظام مند در بهبود بهره‌وري (Systematic) 47

5-8-2- دواير بهبود بهره‌وري (PIC).......... 52

9-2- راهبردهاي بهره‌وري.................... 58

1-9-2- راهبرد تحول و نوآوري............. 58

2-9-2- راهبرد بهبود..................... 59

10-2- عوامل موثر بر بهره‌وري............... 61

1-10-2- عوامل مطرح شده توسط سومانس (Sumanth-1989) 61

2-10-2- عوامل مطرح شده توسط پروكپنكو (Prokopenko-1987) 62

11-2- عوامل موثر بر بهره‌وري يك سازمان..... 63

12-2- اندازه گيري بهره‌وري................. 67

1-12-2- اندازه گيري بهره‌وري كل.......... 70

2-12-2- اندازه گيري بهره‌وري عامل سرمايه. 72

3-12-2- اندازه گيري بهره‌وري عامل كار.... 74

13-2- اثر نوآوري بر بهره‌وري............... 75

14-2- فرهنگ بهره‌وري ملي و سازماني......... 78

15-2- مشخصات حركت بهره‌وري................. 80

16-2- مشكلات بهره‌وري....................... 81

17-2- سيستم پنج‌اس......................... 82

1-17-2- تحول پنج‌اس...................... 84

2-17-2- مفهوم پنج‌اس..................... 86

3-17-2- پنج‌اس كاربردي................... 96

4-17-2- درك درست براي درك درست پنج‌اس بايد به موارد ذيل توجه شود 96

عنوان صفحه

 

5-17-2- تكنيكهاي كاربردي در پنج‌اس....... 98

6-17-2- فعاليتهاي جامع و بهم پيوسته..... 100

7-17-2- فوايد اجراي پنج‌اس............... 100

8-17-2- روش عملي اجراي پنج‌اس............ 101

9-17-2- نكات مهم و اساسي اجراي پنج‌اس.... 103

18-2- هفت سين صنعتي....................... 104

19-2- پنج‌اس يا «پنج ت»؟................... 111

20-2- تاريخچه بهره‌وري در ايران خودرو...... 112

1-20-2- نحوه اجراي سيستم پنج‌اس در ايران خودرو (دستورالعمل) 115

2-20-2- سلسله مراتب..................... 118

3-20-2- ملاحظات در خط كشي محل ورود و خروج كالا و پرسنل 119

4-20-2- استفاده از دستورالعمل برچسب قرمز (Red Tag) 121

5-20-2- سيستم هدفگذاري هوشين............ 128

6-20-2- سيستم پيشنهادات (SS).............. 131

7-20-2- سيستم T.T.ROOM................... 132

8-20-2- اهداف و رسالتها................. 133

21-2- توسعه بهره‌وري در ساپكو.............. 134

22-2- كمي راجع به شركت ايساكو............. 140

فصل سوم..................................... 141

1-3- مقدمه................................ 142

2-3- روش تحقيق پژوهش حاضر................. 142

3-3- تعريف جامعه.......................... 143

4-3- آشنايي با جامعه آماري................ 144

1-4-3- تاريخچه ايران خودرو.............. 144

2-4-3- نحوه نمونه گيري و انتخاب شركتهاي مورد نظر 146

5-3- حجم نمونه و روش نمونه گيري........... 149

6-3- ابزار جمع آوري داده‌ها................ 150

عنوان صفحه

 

7-3- پرسشنامه............................. 150

8-3- روشهاي آماري مورد استفاد جهت تجزيه و تحليل داده‌ها 152

9-3- مراحل آزمون تحليل واريانس............ 153

10-3- همبستگي............................. 154

11-3- بررسي اعتبار ابزار سنجش............. 155

12-3- روايي ابزار سنجش.................... 155

فصل چهارم................................... 157

1-4- نتايج آزمون تحليل رگرسيون............ 158

1-1-4- آزمون فرضيه اصلي................. 158

2-1-4- آزمون فرضيه هاي فرعي 1 تا 5...... 160

3-4- نتايج ضمني تحقيق..................... 161

4-4- آزمون تحليل واريانس فريدمن........... 163

5-4- بررسي همبستگي بين اجزاء سيستم 5S و بهره‌وري 164

فصل پنجم.................................... 165

1-5- نتايج بدست آمده........................ 166

2-5- پيشنهادها.............................. 168

 

 


مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ آذر ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 673

برچسب های مهم

کسب درامد اینترنتی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما