اموزش کسب درامد از اینترنت

اموزش کسب درامد از اینترنت

کسب درامد اینترنتی

  • عنوان اسلاید
  • عنوان اسلاید
  • عنوان اسلاید

جدیدترین محصولات فایلی

تأثير كار مضاعف و حواسپرتي بر عملكرد فرد

تأثير كار مضاعف و حواسپرتي بر عملكرد فرد

چكيده: در اين آزمايش سوال اصلي اين است كه آيا كار مضاعف و حواسپرتي بر عملكرد فرد تأثير مي گذارد يا خير؟ فرضيه اصلي اين است كه اين عوامل مي توانند بر عملكرد فرد تأثير گذارده و فعاليت وي را دچار اختلال كنند. اين آزمايش در مجموع در «6» مرحله صورت مي پذيرد كه مرحله ابتدايي به ...

7,000 تومان

آستانه مطلق شنوايي

آستانه مطلق شنوايي

چكيده : هدف از اجراي اين آزمايش بدست آوردن آستانة‌ مطلق در حس شنوايي است. براي اجراي اين كار از وسايلي از قبيل اوديومتر (شنوايي سنج) استفاده مي كنيم. دستگاه اوديومتر شامل «دكمه گردان است كه يكي شدت صوت (دسي بل) و ديگري فركانس صوت را تعيين مي كند. آزمايشگر ابتدا شدت صوت را در ...

4,000 تومان

تحقیق آگاهي بر عملكرد

تحقیق آگاهي بر عملكرد

چكيده هدف در اين بررسي مشاهده از آگاهي بر عملكرد مي باشد. اين آزمايش از نوع طرح هاي بازگشتي «ABA» و جزو مطالعات موردي (Case study) مي باشد. اين آزمايش در سه مرحله صورت گرفت، بدين صورت كه در هر مرحله آزمودني با چشم هاي بسته تعدادي خط را مي بايست مابين دو خط افقي به نام هاي خط پايه ...

7,000 تومان

خطاي ادراكي «مولر-لاير»

خطاي ادراكي «مولر-لاير»

چكيده: آزمايش در مورد خطاي ادراكي «مولر-لاير» است ولي خواهيم خطاي ادراكي آزمودني را بسنجيم. اين آزمايش با يك آزمون خطاي مولر-لاير انجام مي شود كه داراي دو صفحه ثابت و متحرك است. آزمايشگر در 20 مرحله متحرك را به آزمودني نشان مي دهد به طوري كه يكبار آن را بلندتر از خط معيار و ...

7,000 تومان

آزمايش موعد

آزمايش موعد

چكيده: پژوهش انجام گرفته، اجراي مهارت سنج موئد بر روي يكي از دانش جويان رشته روانشناسي باليني به عنوان آزمودني مي باشد. هدف از انجام اين آزمايش بررسي تأثير تكرار و تمرين بر روي عملكرد است. ابزار مهارت سنج موئد شامل يك سيم مفتولي به طول 78/1 متر و 55 حلقه است كه آزمودني بايد در دو ...

7,000 تومان

تحقیق انتقال دوجانبه

تحقیق انتقال دوجانبه

چكيده تحقيق: آزمايش در مورد انتقال دوجانبه مي باشد كه مي خواهيم بدانيم اطلاعاتي كه از طريق يك نميكره دريافت مي گردد به نيمكره ديگر منتقل مي شود يا خير؟ آزمايش در 12 مرحله و با استفاده از يك آينه انتقال دو جانبه و يك كنتور براي ثبت زمان و خطاها صورت مي پذيرد. آزمودني براي آزمايش ...

7,000 تومان

پروژه تست ناميدن اسامي و افعال

پروژه تست ناميدن اسامي و افعال

فهرست مطالب   عنوان صفحه   فصل اول (معيار سازي تست ناميدن اسامي و افعال)...... ................................................... 1-1 بيان مسئله ................................ 1 2-1 كاربردهاي عمومي............................ 1 3-1 تعريف مفاهيم............................... 3   فصل دوم (مباحث نظري)........................... 1-2 ...

12,000 تومان

پروژه اعتباريابي پرسشنامه هوش هيجاني بار

پروژه اعتباريابي پرسشنامه هوش هيجاني بار

­فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: طرح تحقيق مقدمه............................................................................................ 4 بيان مسأله............................................................................... 5 اهميت و ضرورت تحقيق....................................................... 6 اهداف ...

12,000 تومان

بررسي علل تمايل به خودكشي و پيشگيري از آن

بررسي علل تمايل به خودكشي و پيشگيري از آن

فهرست مطالب   عنوان صفحه       چكيده................................ الف قدرداني و تشكر....................... ب مقدمه................................ 1 بيان مسئله........................... 3 گردآوري اطلاعات....................... 5 راههاي پيشنهادي براي حل مشكل......... 7 مراحل اجراي راه حل ها................ 9 نتيجه ...

12,000 تومان

ارزيابي عوامل استرس زاي شغلي مديران آموزشي مدارس متوسطه مناطق نوزده گانه شهر تهران

ارزيابي عوامل استرس زاي شغلي مديران آموزشي مدارس متوسطه مناطق نوزده گانه شهر تهران

فهرست مطالب عنوان صفحه   فصل اول- كليات تحقيق مقدمه................................... 1 بيان مساله.............................. 2 ضرورت و اهميت موضوع..................... 3 اهداف پژوهش............................. 4 سوال و فرضيات پژوهش..................... 5 تعريف واژه هاي اساسي.................... 6 فصل دوم- مباني نظري ...

12,000 تومان

ارتباط ورزش با افسردگي

ارتباط ورزش با افسردگي

  عنوان صفحه   مقدمه....................................... تاريخچه مختصري از روانشناسي ورزش............ 1 فصل اول بخش اول: نقد عملكرد ورزشي................... 6 الف- عملكرد خوب و بد........................ 7 ب- عملكرد خوب، باخت......................... 7 ج- عملكرد ضعيف، برد......................... 8 د- عملكرد ضعيف، باخت........................ ...

12,000 تومان

بررسي مراحل رشد زبان در يك كودك طبيعي انگليسي زبان

بررسي مراحل رشد زبان در يك كودك طبيعي انگليسي زبان

فهرست عناوين عنوان صفحه   مقدمه مترجم ................................ 1 عوامل تعيين كننده مراحل يادگيري ...................... 2 تكواژهاي اوليه ديگر .................................. 5 افعال معين ................................. 5 پسوندهاي صفت و اسم ......................... 6 يادگيري قانون صرفي و جنبه‌هاي ديگر زبان ............... 7 تحول ...

12,000 تومان

کسب درامد اینترنتی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما